English
Master thesis Hahnemann Instituut Nederland door Janny Janssen
De diamant proving onder leiding van Alize Timmerman

De proving van diamant is gehouden onder de leiding en supervisie van Alize Timmerman bij

het Hahnemann Instituut Nederland (HIN) in Den Haag gedurende de periode december 2005

tot en met februari 2006. De proving is gehouden onder 14 provers, waarvan 13 vrouwen en

1 man.

De methode die gebruikt is voor deze proving is die van trituratie. Om tot een middel te

komen zijn er diverse niveau's en het tritureren neemt per niveau 1 uur in beslag. De trituratie

in deze proving is gedaan zoals beschreven door Samuel Hahnemann in zijn Organon

23. Naelke trituratie kwam de groep bij elkaar om de ervaringen met elkaar te delen.

Hahnemann echter stopte de trituratie bij C3 niveau van waaruit verder de middelen werden

gepotentieerd tot een C30, C200 e.d.

In deze proving is men echter ook doorgegaan naar volgende niveau 's, namelijk C4 en C5

niveau.

Deze verschillende niveau's representeren diverse lagen

24, namelijk:C1 = lichamelijk niveau

C2 = emotioneel niveau

C3 = mentaal niveau

C4 = individuele spirituele niveau

C5 = collectieve archetypische niveau

Lees hier het hele artikel over Adamas van Janny Janssen