English
Rubin Einhorn Acupunctuur en Homeopathie

Na mijn studie geneeskunde in Amsterdam wilde ik mij specialiseren in de gynaecologie waarvoor mij een opleidingsplaats was aangeboden. Ik moest na het beëindigen van mijn studie echter eerst in militaire dienst. Daar de soldij, ook voor arts-officieren, erg laag was nam ik in de avonden en weekenden waar voor huisartsen. Er was toen nog geen huisartsenopleiding. Dit beviel mij zo goed dat ik besloot om samen met mijn vrouw, die ook arts is, huisarts te worden.

Daar ik mijn vaardigheden op het gebied van de huisarts geneeskunde nog te gering vond ging ik assisteren in een huisartsenpraktijk in Zeist. De arts in deze praktijk bleek een homeopaat te zijn en tot mijn verbazing zag ik dat mensen zich beter gingen voelen en zelfs beter werden hoewel zij daar volgens mijn leerboeken helemaal geen recht op hadden. Mijn interesse was gewekt en ik besloot mij verder in de homeopathie te verdiepen. In dezelfde tijd kwam acupunctuur, door een publicatie in de New York Times in de belangstelling. James Reston, een journalist van deze krant, was één van de journalisten die Nixon, de eerste Amerikaanse president die de Volksrepubliek China bezocht, op deze reis vergezelde. Reston kreeg in China een blindedarmontsteking en werd voor de pijn na deze operatie behandeld met acupunctuur. Over deze ervaring schreef hij een groot artikel en dit was het begin van de grote belangstelling voor acupunctuur. Toen ik dan ook las dat er een Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging was opgericht die een cursus organiseerde werd ik lid en ging deze cursus volgen. Mijn enthousiasme voor zowel homeopathie als acupunctuur is in de loop der jaren alleen maar groter geworden en ik heb over de hele wereld cursussen gevolgd en, vooral in Nederland, ook cursussen gegeven. Op een homeopathie cursus van de beroemde homeopaat G.Vithoulkas,  in Antwerpen, ontmoette ik Alize met wie ik sindsdien bevriend ben. Toen zij hoorde dat ik, na het beëindigen van mijn huisartsen praktijk ruimte zocht om mijn homeopathie- en acupunctuur praktijk voort te zetten bood zij mij ruimte in het Hahnemann instituut aan waar ik graag gebruik van maakte.

Acupunctuur is een eeuwenoud onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde (TCM). In de Chinese filosofie is er in het lichaam naast de bloedsomloop, het zenuw- en lymfestelsel ook een energie omloop. Dit is niet zichtbaar, wel met een speciale diagnostiek meetbaar. Verstoring van deze energie veroorzaakt ziekte. Je kunt het het beste vergelijken met een polderlandschap waar het water met behulp van sluizen geregeld wordt. Bij een te hoge waterstand wordt de sluis open gezet en bij te weinig dicht gedaan. De energiebanen zijn dan de sloten, de acupunctuurpunten de sluizen en de naalden de sleutels waarmee de sluizen open en dicht gedraaid kunnen worden. Zo ziet u dat in Nederland het poldermodel zelfs in de geneeskunde is doorgedrongen. Net zoals in de homeopathie is de behandeling individueel zodat twee mensen met ogenschijnlijk de zelfde symptomen een heel andere behandeling krijgen.Ik werk zowel met acupunctuur als homeopathie.

Voor inlichtingen of het maken van afspraken kunt u mij bellen op telefoonnummer 06-25080048