English
Fast Track Medische Basiskennis

Verdiepende opleiding Medische basiskennis in 11 dagen 2016/2017

CPION geaccrediteerd

Je kennis wordt opgefrist en uitgebreid met nieuwe medische inzichten en ervaringen. Er is ook ruimte voor vragen vanuit je eigen praktijk.

Na deze cursus sta je weer zekerder in je schoenen als therapeut en ben je weer helemaal up-to-date met je je medische kennis.

Accreditatie

CPION geaccrediteerd, de vergoeding door de zorgverzekreraars is hierdoor gegarandeerd. Op de CPION site staan we vermeld voor de 1-jarige opleiding, daar valt deze cursus ook onder.

ECT's

Deze opleiding levert 40 ECT's op.

nhoudelijke informatie

Belangrijker dan ooit: Vergoeding van nota's en btw-vrijstelling

De cursus Update Medische Basiskennis ontstond toen zorgverzekeraars kwaliteitseisen aan therapeuten gingen stellen en alleen nog nota’s zouden vergoeden van therapeuten met een CPION-geaccrediteerd diploma Medische Basiskennis. Inmiddels is een dergelijk diploma ook een van de vereisten om als therapeut te mogen delen in de btw-vrijstelling over nota’s voor hun diensten aan patiënten.

Update’ sluit aan bij

vooropleiding

De cursus Medische Basiskennis Update is toegesneden op oud-cursisten van de cursus HvNA Medische Basiskennis en oud-studenten van de opleidingen HvNA Natuurgeneeskunde en HvNA Homeopathie (waarvan medische basiskennis onderdeel heeft uitgemaakt). Deze sluit aan bij aanwezige kennis en vaardigheden die eerder zijn opgedaan.

PLATO en CPION

Deze cursus voldoet aan de PLATO-eindtermen voor CPION-accreditatie. Er is bijzondere aandacht voor de ‘rode’ en ‘gele vlaggen’. Aan bod komen niet alleen: anatomie, fysiologie en pathologie, maar ook psychologie/ psychopathologie, gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie met zorgprofessionals, enzovoort. 

 

sprankelend interactief

Elk van de 10 cursusdagen wordt er interactief onderwijs gegeven met activerende werkvormen, wat het ‘leren’ bevordert en de cursusdag sprankelend maakt. Er is uiteraard gelegenheid voor eigen inbreng door de cursisten die inmiddels (veel) ervaring ‘in het veld’ hebben opgedaan.

 

extra rendement door voorbereiding

Van de cursisten wordt verwacht dat ze (op de eerste cursusdag na) voorafgaand aan elke nieuwe cursusdag de onderwerpen die op het programma staan zullen hebben bestudeerd. Dit verhoogt voor de cursisten sterk het rendement van elke cursusdag.

 

toetsing

Elke cursusdag wordt afgesloten met een korte toets die aansluit bij de inhoud van die cursusdag. Doorheen de cursus zijn er ook portfolio-opdrachten te vervullen; deze kunnen deels tijdens de cursusdagen worden vervuld en deels als huiswerk. Het geheel van voldoende cursusdagtoetsen en het hebben voldaan aan de portfolio-opdrachten geldt als examinering voor deze cursus.

 

literatuur

Naast de vertrouwde literatuur van Merck Manual Medisch Handboek, (tweede editie), Gregoire Anatomie/fysiologie en divers online-studiemateriaal wordt intens gebruik gemaakt van een speciaal t.b.v. de CPION-accreditatie ontwikkelde literatuurmap.Deze map Studiemateriaal Medische Basiskennis is verplicht studiemateriaal en is op de eerste cursusdag te bekomen van de docent. (Zie apart PDF bestandje om een indruk te krijgen van het studiemateriaal). Kosten: € 111,--

 

docent

Docent is Toine Korthout, arts (medische acupunctuur) en pedagogisch-didactisch bekwaam HBO-docent. Hij heeft al ruim 30 jaar praktijkervaring met complementaire geneeskunde in een eigen praktijk. Hij is diverse jaren als docent pathologie verbonden aan de HvNA te Arnhem en Shenzhou Open University te Amsterdam.

Praktische informatie

Data:  Tien dagen:donderdag 1 en 15 december, vrijdag 6 januari, donderdag 19 januari, vrijdag 3 februari, donderdag 16 februari, vrijdag 24 februari, donderdag 9 maart, vrijdag 17 maart, donderdag 23 maart. De 11e dag  (30 maar) is facultatief (lichamelijk  onderzoek). 

Kosten: € 980,-  Betaling op rekening: NL86INGB0002458683 tnv. Hahnemaninstituut, Den Haag onder vermelding van je naam en MBK.

Locatie: Hahnemann Instituut Nederland Jan van Nassuastraat 111 2596 CL Den Haag

Tijden: 10.00 - 17.40 uur

Aanmelding

Je kunt je aanmelden d.m.v. een email naar hin@hahnemanninstituut.nl
Na ontvangst van je aanmelding sturen wij je per omgaande de bevestiging van je inschrijving.

Ervaringen van cursisten
  • Knap dat je van een verplichte opleiding en droge stof zoiets boeiends en leerzaams kunt maken!
  • De lesdagen vliegen voorbij dankzij de afwisselende uitleg en de vele praktijkvoorbeelden.
  • De docent Toine Korthout vertelt zo levendig en bevlogen, een feest om naar te luisteren. Hij maakt pathologie leuk.
  • De stof blijft behapbaar doordat elke lesdag wordt afgesloten met een toets, dat is heel fijn.