English
Praktijk Homeopathie

De vergoedingen en aanvullende premies voor homeopathie in 2021 zijn bekend gemaakt door alle zorgverzekeraars.

Deze informatie is overzichtelijk geplaatst op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/homeopathie

In de groepspraktijk werken zeer ervaren homeopaten met een continu hoog kwaliteitsniveau; de meerderheid werkt al meer dan twintig jaar als klassiek homeopaat,Homeopatsich arts en/of Acupunturist.Uiteraard zijn alle klassiek homeopaten en homeopatisch artsen lid van een beroepsvereniging.  

Wat is Homeopathie? Homeopathie is een mild en holistisch systeem van genezen, geschikt voor iedereen, jong en oud en lijdend aan kleine ongemakken als infecties of koorts of lijdend aan traumatische aandoeningen en chronische ziekten. De homeopathie richt zich op het individu. Bij het vaststellen van het totaalbeeld van een client worden niet alleen fysieke symptomen, maar ook de mentale en emotionele conditie van de persoon in ogenschouw genomen. Bij een homeopatische behandeling maken client en homeopaat samen een reis naar een verbeterde gezondheid, met langdurige resultaten.

Homeopathie is gebaseerd op het door Dr Samuel Hahnemann in de negentiende eeuw gepostuleerde principe van het “het gelijkssoortige geneest het gelijksoortige”. De homeopathie is een van de best onderzochte alternatieve geneeswijzen en heeft een zeer belangrijke plaats binnen de geneeskunde verworven. Homeopathie wordt vaak complementair gebruikt, naast een behandeling door de huisarts of de medisch specialist.

Homeopatische geneesmiddelen zijn per definitie veilig, immers de oorspronkelijke substantie wordt bij de fabrikage van het middel zover verdund dat (vrijwel) geen moleculen van de oorspronkelijke substansie meer zitten in het preparaat wat de client krijgt. Het proces van het maken van een homeopatisch middel noemt men potentiëren. De oorspronkelijke substantie wordt in vele stappen verdund en geschud. Hierdoor wordt de helende kracht van de oorspronkelijke substantie overgebracht op de drager van de verdunning (alcohol of melksuiker). Het potentiëren geschiedt in stappen, waarbij –als voorbeeld- 1 deel van de substantie wordt verdund met 100 delen drager-stof. Daarna wordt het geheel vigureus geschud. Dit proces wordt vele malen herhaald, zodat een middel met de aanduiding C30 dertig keer is verdund met een factor 100 en na iedere verdunningsstap is geschud. Een middel met de aanduiding C200 is 200 keer verdund, ieder stap met een factor 100. De potentiëring zorgt er aan de ene kant voor dat de genezende kracht van het middel behouden blijft, en aan de andere kant dat er door de extreem sterke verdunning geen toxische effecten mogelijk zijn. Daarom kunnen zwangere vrouwen en andere gevoelige clienten zonder bezwaar van de homeopathie gebruik maken.

Het gelijksoortige geneest het gelijksoortige. Dat is de basisregel in de homeopathie. We onderzoeken de geneeskrachtige kant van het middel via een zogenaamde proving. Bij een proving testen gezonde mens het middel, de symptomen die tijdens deze test bij gezonde personen zichtbaar worden zijn tegelijkertijd de symptomen die bij een ziek persoon met dit middel behandeld kunnen worden.

Waarvoor kan homeopathie gebruikt worden? Homeopathie kan worden toegepast bij lichte en zware aandoeningen. Lichte aandoeningen als keelpijn, koorts, infecties etc. En zware aandoeningen: chronische ziektes zoals exeem en astma, arthritis, psychische aandoeningen etc.

De homeopaat die u ziet in de praktijk is verantwoordelijk voor het opbouwen van een goede relatie tussen client en therapeut, in een sfeer van vertrouween en rust. Hierdoor kan de homeopaat het hele holistische plaatje ontdekken, de fysieke maar ook de mentale en emotionele kanten van de client en zijn of haar familie. Op dit geheel wordt het middel uitgezocht en voorgeschreven. Het doel van de homeopatische behandeling is het lichaam stimuleren tot genezing, tot het vinden van een nieuwe balans waarbij energie beschikbaar komt om te helen, zonder dat er negatieve bijeffecten ontstaan.