English
Stannum in de C4 verwrijving

Waarnemen en observeren!

 Stannum maakt het mogelijk om ook datgene te zien wat zich in het leven om vele redenen aan de bewuste blik onttrokken heeft. Richt de aandacht op dat wat tot dan toe achter de rug lag en daardoor niet zichtbaar was. Daar de mensheid slechts een beperkt blikveld heeft is het nodig om als geheel een nieuwe richting te kiezen om daardoor andere aspecten waar te kunnen nemen. De feitelijke levenszaken, waarnaar men tot dan toe angstig vermeed te kijken, kunnen nu bewust in het leven geïntegreerd worden, zonder dat het de voordien gevreesde gevolgen heeft. Daarvoor zorgt de Tin-kracht.

De volgende themas kwamen naar buiten:
 

 

Herorientatie van de eigen blik op het voordien in het verborgen liggende bereik.
Weerstand tegen de heroriëntatie.
Desorientatie in de nieuw ontstane situatie.
Toename van vertrouwen en een nieuwe spirituele blik op de levensloop.

Weerstand en angst begrenzen onze ontwikkelingsmogelijkheden. Wij laten ons afschrikken om datgene waar te nemen wat ons gevoelsleven en geestelijke ontwikkeling kan doen veranderen.
De Tin-kracht is in staat om onze spirituele blik te vergroten, waardoor zij ons ertoe brengr om in het leven waar te nemen wat onze oude blik op het spirituele overstijgt, zonder dat wij daarvoor terugschrikken. Zij vermindert de zwaarte en de last bij de confrontatie met het leven. Stannum geeft de ruimte voor de ontplooing van onze ziel in het aardse bestaan.

Stannum is de kracht die begrenzingen overbodig maakt, de mens kan hiermee zijn groei en ontwikkeling aanvaarden, zonder geremd te worden door zijn zelf opgelegde beperkingen. De ontwikkeling van de hogere ziel bevestigt zich in een gevoel van vertrouwen, zekerheid en innerlijke samenhang. Stannum, in het bijzonder de C1300/4 potentie, kan in het levensproces behulpzaam zijn wanneer de menselijke ontwikkeling in de kern, in het ontvouwen van zijn diepste wezen, geblokkerd is. Stannum helpt om de noodzakelijke zielsruimte te verschaffen, zodat de menselijke ontwikkeling in de vierde dimensie kan plaatsvinden.